מהם השינויים העתידיים לבוא בנוגע לביטוח סיעוד קולקטיבי ?

שאלה:
מהם השינויים העתידיים לבוא בנוגע לביטוח סיעוד קולקטיבי ?

תשובה:
בעקבות החלטה אחרונה שהתקבלה ע"י הנגידה קרנית פלוג, ואחראית אגף שוק ההון באוצר דורית סלינגר, הוחלט שהביטוח הסיעודי הקולקטיבי יסתיים בסיום החוזה שנחתם בין חברות הביטוח לקולקטיבים. המשמעות היא שעם תום החוזה יהיה עליך לדאוג בעצמך לביטוח הסיעוד שלך.