מתי מקבלים קצבה סיעודית מקופת החולים ?

שאלה:
מתי מקבלים קצבה סיעודית מקופת החולים ?

תשובה:
כיום קיימים 6 ADL שהם המדד לקביעת מצב סיעודי. קופת חולים דורשת 3 או 4 ADL על מנת להיכנס לתוכנית הסיעוד שלה. יש לציין כי במידה שהפכת לסיעודי עקב תאונה כלשהי, לא תקבל קצבה בקופת החולים.